Kruimelstaete


Barneveldse Krant / Garderen wil eigen Verzorgingstehuis
Door: 1 | dinsdag 30 januari 2001 00:00

GARDEREN - De vereniging Plaatselijk Belang Garderen en Omgeving en de afdeling Garderen van de Nederlandse Bond van Platelandsvrouwen/Vrouwen van Nu gaan zich samen sterk maken voor een eigen verzorgingstehuis voor Garderen.
Voorzitter G. Foppen van Plaatselijk Belang wil reeds aanstaande maandag samen met een vertegenwoordigster van de vrouwenbond het spreekuur van wethouder Louman in Barneveld bezoeken, om de kwestie aan te kaarten bij het gemeentebestuur. Dat zei hij maandag tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang in dorpshuis De Koepel. Het initiatief werd door de bijna 50 aanwezige leden van Plaatselijk Belang unaniem gesteund.
De vrouwenbond had een brief geschreven aan Plaatselijk Belang, om de vereniging te wijzen op het belang van een verzorgingstehuis voor senioren in Garderen zelf. De brief was volgens de plattelandsvrouwenbond bedoeld om 'een discussie op gang brengen, en misschien ooit realisatie'. Zij meent dat de lange wachttijden bij de verzorgingstehuizen in de omliggende plaatsen en een nijpend personeelstekort bij Thuiszorg de realisatie van een eigen verzorgingstehuis voor Garderen rechtvaardigen. Ook wees de plattelandsvrouwenbond in haar brief op de dreigende vereenzaming van oudere Garderenen die zijn aangewezen op voorzieningen buiten de eigen woonplaats zodra zij niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Het verzoek van de vrouwenbond vond maandag breed weerklank bij de leden van Plaatselijk Belang, onder wie ook huisarts J.A. Peters. "Aan een eigen verzorgingstehuis voor Garderen is zeker behoefte," aldus de huisarts. "In mijn praktijk heb ik te maken met 555 patiënten van 60 jaar en ouder. Behalve de zogeheten 'kruimelwoningen' zijn er voor hen geen voorzieningen in hun eigen woonplaats."
Peters meent dat een verzorgingstehuis in Garderen het beste kan worden gerealiseerd als onderdeel van een multifunctionele voorziening. Het verzorgingshuis zou volgens hem onder meer kunnen worden gecombineerd met aanleunwoningen of luxe seniorenappartementen, een keuken waar óók warme maaltijden kunnen worden bereid voor een maaltijdvoorziening, een ouderensoos en een ruimte voor seniorengym.
Volgens de huisarts verdient het aanbeveling om voor het realiseren van een dergelijke multifunctionele voorziening voor senioren in Garderen behalve met het gemeentebestuur ook samenwerking te zoeken met de diverse zorgverzekeraars en met de plaatselijke kerken.