Welzijn


Dr. Kruimelstichting heeft in de Dr. Kruimelstaete de beschikking over drie ruimten tw de SOOS en de SALON en de Staetenkamer.

De SOOS kan in principe altijd gebruikt worden zonder de verplichting om iets te gebruiken. Met het biljart, de sjoelbak en de gezelschapspelen hopen we de onderlinge band te versterken.
De bewoners van de Dr. Kruimelstaete drinken gratis koffie. Alle andere gasten worden verzocht om de koffie af te rekenen. Eén kopje is € 0.70, en twee kopjes € 1,=.
Het terras voor de Soos kunt u ten alle tijde gebruiken.
Verder is er een prachtige bar. Iedere vrijdagmiddag is er inloopmiddag van 15.00 - 17.00 uur voor iedere inwoner van Garderen.
Op woensdagmiddag wordt er gezamenlijk gegeten (project samen eten). Mocht u mee willen eten, dan wordt u verzocht zich bij Anja van Bentum (06 13 43 73 98 ) aan te melden.
Op dinsdagmiddag is in samenwerking met Welzijn Barneveld in de Soos klaverjassen en in de Salon is er koffie drinken en de mogelijkheid om mee te doen met spelletjes.
Er hangt een prikbord in de bewonershal. Wilt u iets kwijt, met iemand samen een spelletje doen, biljarten of iets anders hang een briefje op.

De tweede ruimte is de SALON. Deze zaal wordt alle dagen gebruikt voor dagopvang en dagverzorging door Norschoten en Nieuw Avondrust.. Verder zijn er veel activiteiten in de avonduren.
Vrouwen van NU afdeling Garderen, gaat daar iedere 2e maandag van de maand haar ledenavond houden. Plaatselijk Belang Garderen e.o., de gemeente Barneveld maar ook mensen, die er hun verjaardag willen vieren weten ons te vinden.
Voor reserveringen en prijsopgave: Janneke Oud (Telefoon 0577 - 46 18 80)
Op zondagochtend houdt de Hervormde Gemeente Garderen in de SOOS haar kerkdiensten.

In de STAETENKAMER is een kapsalon gevestigd. Deze is van woensdag tot en met vrijdag geopend.

De Kruimelstichting coördineert alles en natuurlijk zijn er heel wat vrijwilligers actief.

In de tuin zijn Jeu de Boule banen aangelegd en alle bewoners hebben een setje jeu de boule ballen gekregen van de Woningstichting Barneveld.