Woningen


De Dr. Kruimelstichting heeft in 1983 gezorgd dat er 14 woningen voor ouderen van Garderen en omstreken kwamen. Nu in 2010 zijn er in de Dr. Kruimelstaete nog eens 28 appartementen gekomen, waarvan 14 met zorg.

Het zijn allemaal woningen waarin de mensen geheel zelfstandig wonen.
De woningen zijn in beheer van de Woningstichting Barneveld. De toewijzing van de z.g. Kruimelwoningen gebeurt in overleg met de Kruimelstichting.
De appartementen in de Dr. Kruiemlstaete worden, voor zover daar geen zorg aan de orde is, toegewezen door de WSTG Barneveld.
Voor de andere 14 appartementen is een speciale toewijzingscommissie gevormd waarin zowel de Kruimelstichting, de huisarts, de zorgorganisatie als de Woningstichting zitten.

Op de eerste verdieping van de Dr. Kruimelstaete biedt zorgorganisatie Norschoten verpleeghuiszorg in een kleinschalige woonvorm.
Acht cliënten met geheugenproblemen hebben hier een eigen zit-/slaapkamer met een inpandig balkon, naast een gezamenlijke huiskamer, woonkeuken en terras.
Om voor een plaats in aanmerking te komen is indicatie voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg nodig.
De zorgconsulenten van Norschoten (e-mailadres: zorgconsulenten@norschoten.nl) kunnen u hierover meer informatie verschaffen.

Voor informatie over alle woningen kunt u contact opnemen met de Woningstichting Barneveld telefoon 0342 - 42 75 00.