De dr. Kruimelstichting stelt naast het woonaanbod ook ruimte beschikbaar aan zorgaanbieders in de dr. Kruimelstaete. Zo biedt Welzijn Garderen 2 dagen per week in de Salon dagactiviteiten voor ouderen aan. Om de eenzaamheid wat de verlichten en wat aanspraak en gezelligheid met elkaar te hebben. Het dagprogramma biedt de deelnemers meer structuur. ´s Middags wordt gezamenlijk de warme maaltijd gebruikt. Deze wordt aangeboden op dinsdag en vrijdag. U kunt tegen betaling deelnemen.

Zorgorganisatie Norschoten biedt 24-uurs verpleging en verzorging, in de kleinschalige woonvorm op de eerste verdieping, aan acht cliënten met geheugenproblemen.

In de Salon op de begane grond biedt Norschoten Dagbehandeling Garderen drie dagen per week dagbehandeling aan ouderen met lichamelijke klachten en ouderen met geheugenproblemen. Dagbehandeling Garderen biedt structuur, begeleiding, een activerend klimaat en een gezellige dag. Naast verschillende (groeps)activiteiten wordt er ook tussen de middag gezamenlijk gebruik gemaakt van een verse warme maaltijd.

Daarnaast kunnen de bezoekers gebruik maken van de deskundigheid van een multidisciplinair team. Dit team, dat nauw samenwerkt met de huisarts en de praktijkverpleegkundigen, bestaat o.a. uit een fysio- en ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtiste en een specialist ouderen geneeskunde.

U kunt zich bij bovengenoemde instellingen aanmelden. Voor informatie kunt u ook kijken op hun website: www.welzijnbarneveld.nl. Een andere mogelijkheid is om dit te (laten) regelen door de praktijkverpleegkundigen (Mw. A. van Bentum en mw. E. Mekkelenkamp) van huisartsenpraktijk Peters in Medisch Centrum Garderen.