Wij zijn een stichting die zich tot doel heeft gesteld de Dr. Kruimelstichting te ondersteunen in het realiseren van haar doelen.
Naast de basisinrichting van de Dr. Kruimelstaete zijn er namelijk allerlei andere voorzieningen nodig.
Inmiddels is door schenkingen onderstaande reeds gerealiseerd:
– Stoffering van de openbare ruimtes
– Meubilair in de gemeenschappelijke ruimtes
– Een koffie- en theehoek
– Speel- en sportapparatuur
– Televisie
En wat zo al gewenst is om de “Dr Kruimelstaete” tot een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Garderen en omgeving te maken. De activiteiten van de Stichting Vrienden “Dr. Kruimelstichting” zullen zich in eerste instantie voornamelijk toespitsen op het verwerven van fondsen en gelden t.b.v. de bekostiging van andere toekomstige voorzieningen.

Hoe kunt u daarbij helpen
U kunt ons helpen door een financiële schenking groot of klein te doen t.n.v. de Stichting Vrienden Dr. Kruimelstichting op banknummer NL 85 RABO 0126.178.356 bij de Rabobank te Voorthuizen. Een schenking aan de Stichting Vrienden de Dr. Kruimelstichting is voor u van de belasting aftrekbaar omdat onze stichting door de Belastingdienst is erkend als een algemeen nut beogende instelling en daarmee valt onder de ANBI. Het bijbehorende RSIN of fiscaal nummer is 818016802. (Zie ook ANBI lijst www.belastingdienst.nl en zoek dan op: dr kruimel). De bewoners van de “Dr. Kruimelstaete” zullen blij zijn met uw gift.

Wilt u meer weten over de “Stichting Vrienden Dr. Kruimelstichting” dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden:

Jan Willem Bakkenes

0577 - 46 17 08

Ruud van Dongen

06 - 54 63 60 07

Ton van Krevel

0577 - 46 05 77

Wietske Ubels

0577 - 46 22 16

Of neem contact op via het contact formulier.
Bezoekadres: Dr. Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen.

De bestuursleden doen alle werkzaamheden voor de Stchting Vrienden Dr. Kruimelstichting op vrijwillige basis en worden daarvoor niet beloond.

Verantwoording
De financiële verantwoording wordt jaarlijks vastgesteld en besproken met het bestuur van de Dr. Kruimelstichting. Na goedkeuring door wordt een samenvatting van het verslag op deze website gezet. Zie Verslag Financiële verantwoording.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Beleidsplan.