De Dr. Kruimelstichting heeft in 1983 gezorgd dat er 14 woningen voor ouderen van Garderen en omstreken kwamen, de “Kruimelwoningen”. In 2010 zijn er in de Dr. Kruimelstaete nog eens 28 appartementen bijgekomen. Bewoners van zowel de woningen als de appartementen zijn zelf verantwoordelijk van het regelen van benodigde zorg en/of andere vormen van ondersteuning.

De woningen
De mensen wonen geheel zelfstandig. De woningen zijn in beheer van Woningstichting Barneveld.

De appartementen
Er wordt een globale verdeling gehanteerd waarbij de helft van de appartementen verhuurd wordt aan mensen die zelfstandig kunnen wonen en de helft aan mensen die zorg nodig hebben. De appartementen zijn in beheer van Woningstichting Barneveld.

Toewijzing
De toewijzing van de woningen en appartementen is de verantwoordelijkheid van Woningstichting Barneveld. Zij laten zich hierbij adviseren door een adviescommissie.
De adviescommissie bestaat uit een afvaardiging van het bestuur van de Dr. Kruimelstichting: een huisarts (of medewerker van de huisarts), een algemeen bestuurslid en een roulerend lid. Zij adviseren Woningstichting Barneveld op basis van vastgestelde criteria.

Meer informatie
Voor informatie over alle woningen kunt u contact opnemen met de Woningstichting Barneveld telefoon 0342 – 42 75 00.

Verpleeghuiszorg
Op de eerste verdieping van de Dr. Kruimelstaete biedt zorgorganisatie Norschoten verpleeghuiszorg in een kleinschalige woonvorm.
Acht cliënten met geheugenproblemen hebben hier een eigen zit-/slaapkamer met een inpandig balkon, naast een gezamenlijke huiskamer, woonkeuken en terras.
Om voor een plaats in aanmerking te komen is indicatie voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg nodig.
De zorgconsulenten van Norschoten (e-mailadres: zorgconsulenten@norschoten.nl) kunnen u hierover meer informatie verschaffen.