Dr. Kruimel is geboren in 1900 in Nederlands Indië te Bodjonegoro op Midden Java en is 1915 in Arnhem naar de middelbare school gegaan.
In zijn werkzame leven was Dr. Kruimel een orthopedisch chirurg met een praktijk in Utrecht maar woonde in Garderen en was ook daar actief als orthopeed.
Dr. Kruimel overleed in 1976 en liet in zijn testament een grote som geld na om te besteden aan het realiseren van woningen voor de ouderen van Garderen.

Op 26 april 1983 is de Dr. Kruimelstichting opgericht om uitvoering te kunnen geven aan deze wens van Dr. J.P. Kruimel.
De Dr. Kruimelstichting heeft 14 Kruimelwoningen gebouwd aan de Kastanjelaan en in de laan die is vernoemd naar Dr. Kruimel: de Dr. J.P. Kruimellaan.
Het belangrijkste doel van de Dr. Kruimelstichting is het realiseren van woningbouw voor de oudere inwoners van Garderen en omstreken. Het streven is om deze groep mensen, hulpbehoevend of niet, in Garderen te kunnen laten wonen.
Als meest recent project heeft de Dr. Kruimelstichting in samenwerking met de Woningstichting Barneveld het woon – gezondheid – en welzijnscentrum “Dr. Kruimelstaete” in Garderen gerealiseerd.

Dr. J.P. Kruimel

Het bestuur van de Dr Kruimelstichting bestaat uit 7 personenen:

Jan Willem Bakkenes

Voorzitter

06 - 55 88 51 99

Alice Teunissen

Secretaris

06 - 48843853

Ton Kool

Penningmeester

06 - 52 09 30 72

Anja van Bentum

Algemeen bestuurslid

06 - 13 43 73 98

Edith Groeneveld

Algemeen bestuurslid

06- 83 05 27 21

Bertus Bronkhorst

Algemeen bestuurslid

06 - 13565688